Skip to content

V & A: Waarom aanvaarden priesters geen jobs zoals alle andere mensen?

by op 5 mei 2011

Antwoord:

God in het Oude Testament maakte de Levieten zijn exclusieve instrumenten en droeg hen op de liturgie te verzorgen. Hij verbood hen ander werk te verrichten. Die verplichting blijft tot op heden geldig.

 “Want ze zijn uit de Israëlieten genomen, en te mijner beschikking gehouden . . . Ik neem de levieten in plaats van alle eerstgeborenen van Israëls kinderen . . . en stel hen ter beschikking van Aäron en zijn zonden, om voor de Israëlieten de dienst in de openbaringstent te verrichten, om verzoening te verkrijgen voor de Israëlieten, en om de kinderen Israëls voor onheil te behouden; als ze tot het heiligdom zouden naderen. . . . Hij mag zijn broeders wel behulpzaam zijn bij de openbaringstent in het uitoefenen van hun ambtsplichten, maar eigenlijk werk behoeft hij niet meer te doen.” (Num. 8:16-26)

Advertenties

From → Kerk & Paus

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: