Skip to content

Communie en publieke zondaars

by op 5 mei 2011

Vraag: Mag de Kerk publieke zondaars de communie weigeren?

Antwoord: Ja, priesters hebben de plicht om de H. Communie te weigeren, maar dit slaat enkel op publieke zondaars die volharden in hun zonden.

Redenen:

Heiligschennis moet vermeden worden:

Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de kelk des Heren drinkt, bezondigt zich aan het Lichaam en Bloed des Heren. . . . Want wie eet en drinkt, eet en drinkt zich een oordeel, zo hij het Lichaam niet naar waarde beoordeelt.” (1 Cor. 11:27-29)

Schandaal moet vermeden worden:

“Maar wie ergernis geeft aan een van deze kleinen, die in Mij geloven, het ware hem beter, dat hem een zware molensteen om de hals werd gehangen, en dat hij in de diepte van de zee werd verdronken.” (Mt. 18:6)

Bezwaar: “Christus gaf de H. Communie aan Judas Iskariot op het laatste avondmaal. Waarom kan de Kerk dan de H. Communie aan iemand weigeren?”

Antwoord: Judas Iskariot was een verborgen zondaar, geen publieke zondaar. De overige apostelen waren op dat ogenblik immers niet op de hoogte van zijn verraad. Er was dus geen sprake van schandaal. Het weigeren van de H. Communie is enkel van toepassing op publieke zondaars (bv. politici die abortus steunen, prostituees, etc.), niet verborgen zondaars.

Advertenties

From → Mis (& Communie)

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: