Skip to content

V & A: Zouden de miljoenen protestanten hun vergissing niet realiseren als ze echt fout waren?

by op 25 april 2011

Het is weinig zeker dat mensen hun fouten over sommige onderwerpen realiseren. In politieke en nationale kwesties verschillen mensen hopeloos, en absurde politieke ideologieën lijken steeds volgelingen te vinden. Echter, zelfs indien mensen hun fouten zouden realiseren in andere kwesties, ze zouden daarom niet noodzakelijk de valsheid van het protestantisme realiseren. Op de eerste plaats is religie zeer verschillend van andere kwesties. Het gaat hier niet louter over een louter intellectueel denkproces. De aanvaarding van het katholicisme is een gecompliceerde kwestie die een toewijding vraagt van ziel, hart en wil, onder de invloed van de genade Gods. De afwezigheid van een of andere noodzakelijke voorwaarde kan de vermindering van iemands begrip voor het geloof betekenen. En totdat iemand de waarheid van het katholicisme inziet, is hij vatbaar om voldoening te nemen met de religie die hij heeft. Protestantse vooroordelen zijn een echte moeilijkheid voor diegenen die opgroeiden onder de invloed van protestantisme. Ze zijn een manier van denken die mensen verblindt voor de problemen met het protestantisme en de verdiensten van het katholicisme. Ik herinner me iemand die door vele types van protestantisme ging en eindigde in agnosticisme. En wanneer ik hem vroeg of hij het katholicisme had bestudeerd, antwoordde hij: “Neen. Maar het katholieke geloof kan niet het juiste zijn!” Het protestantse geloof had opgehouden om hem positief te interesseren, maar het negatieve vergif in zijn systeem echter bleef. “Rome moet fout zijn. Ik zou het zelfs niet overwegen.” Tenslotte, het protestantse geloof, vooral onder de Engelsen, is zo vermengd met nationalisme, dat het een kwestie van sentiment en patriottisme is geworden. Haar aanhangers gaan veel verder op basis van gevoel en emotie dan door rede en ware geloof.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: