Skip to content

Vagevuur

by op 11 april 2011

Vraag: Waarom gelooft de Katholieke Kerk in het bestaan van het vagevuur. Is dit geen middeleeuwse uitvinding voor de verkoop van aflaten?

Antwoord:

Alhoewel we geen expliciete referenties vinden in de Heilige Schrift, zijn er desondanks toch verschillende indirecte verwijzingen aanwezig.

Bewijzen:

– Jezus Christus:

  • (Lk. 12:59) “Ge zult daar niet uit komen, voordat ge de laatste penning hebt afbetaald.”
  • (Mt. 12:32) “Maar wie iets zegt tegen de Heilige Geest, hem zal het niet vergeven worden, noch in deze wereld noch in de toekomstige.” Vergeven in de toekomstige? Hoe is dat mogelijk?

– St. Paulus:

  • (1Cor. 3:15) “Indien  zijn werk verbrandt, dan zal hij schade lijden; hij zal wel behouden worden, maar zó, dat hij eerst door het vuur moet.” Dit kan niet verwijzen naar de hel, aangezien niemand daar gered is.

– Makkabeën:

  • (2 Mac. 12:46) “Bovendien overwoog hij; dat hun, die godvruchtig zijn ontslapen, een heerlijke beloning te wachten staat. Inderdaad, een heilige en vrome gedachte! Daarom liet hij voor de doden een zoenoffer opdragen, opdat zij van hun zonde zouden worden verlost.”
  • (Apoc. 21:27) “Nooit zal er ingaan, iets wat onrein is..”

Specifieke Bezwaren en hun weerlegging:

– Protestanten: “Bijbelse passages verwijzen enkel naar de hemel en de hel.”

Antwoord: Correct, maar dat is omdat de meeste van deze refenties verwijzen naar het oordeel in het algemeen.

– Protestanten: “Het is een middeleeuwse uitvinding om aflaten te verkopen.”

Antwoord:

  • Reeds in de eerste eeuwen na de dood van Christus vinden we getuigenissen.
  • Voorbeeld: St. Monica vroeg aan haar zoon St. Augustinus om haar ziel te gedenken tijdens Missen

– Protestanten:De term “Vagevuur” is niet terug te vinden in de Heilige Schrift”

Antwoord:

  • Correct, maar dat is ook het geval voor “Heilige Drieëenheid”
  • 1 Pe 3:13 spreekt over een intermediaire plaats (het Limbo van de Patriarchen) die noch hemel, noch hel is. Vandaar mogen we concluderen dat een intermediaire staat niet tegenstrijdig is met de Heilige Schrift.
Advertenties

From → Vagevuur

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: