Skip to content

St. Petrus als Bisschop van Rome

by op 11 april 2011

Vraag:Was St. Petrus wel degelijk de Bisschop van Rome?

Antwoord:

Dat St. Petrus te Rome kwam en daar zijn Apostolische Stoel vestigde is een historisch feit dat werd doorgegeven in de traditie van de Kerk.

Bewijzen:

– Concilies:

  • Andere concilies: Concilie van Aries (314 AD), Concilie van Nicea (325 AD), Concilie van Ephesus (431 AD) en Concilie van Chalcedon (451 AD)
  • Vaticanum I (1870 AD): “En hij (St. Petrus) tot op vandaag en altijd leeft en zetelt en oefent oordeel uit in zijn opvolgers, de bisschoppen van de Heilige Stoel van Rome, die gevestigd was door hemzelf en gewijd door zijn bloed.” (Denz. 1824) Geen enkele katholiek is vrij deze waarheid in twijfel te trekken.

– Kerkvaders:

St. Clemens (96 AD), St. Ignatius van Antiochië (107 AD), Papias (120 AD), Clemens van Alexandrië (217 AD), St. Irenaeus (202 AD), Tertullianus (245 AD), Origenes (254 AD), Firmilianus (256 AD), Eusebius (315 AD), St. Optatus (375 AD), St. Hieronymus (390 AD), St. Augustinus (429 AD).

– Andere voorname getuigenissen :

  • Protestantse auteurs: Dr. Cave, Dr. Nathaniel Lardner, Dr. Pearson, Whiston, Dean Milman, en Aartsbisschop Bramhall
  • Vooraanstande archeoloog: “Voor de archeoloog zijn de aanwezigheid en executie van St. Petrus en St. Paulus onontkenbare feiten door louter monumentale bewijzen.” (Lanciani) . . . Hij voegt eraan toe dat zij die de ontwikkeling van recente ontdekkingen hebben gevolgd, in de onmogelijkheid zijn om aan de vraag te twijfelen.

– Geschiedenis:

  • 1200 jaar onbetwist: Geen enkele schrijver, heiden of christen, ketter of katholiek, kan geciteerd worden tot de 13de eeuw. Het was een gevestigd feit voor zowel vriend als vijand gedurende 1200 jaar.
  • Zwakke argumentatie:

– Het werd voor het eerst ontkend door de Waldensers en na hen door de ketters Wickliff en Marsilius van Padua op basis van de zwakke argumentatie dat het niet wordt vermeld in het Nieuwe Testament.
– Sinds de tijd van Luther werd het ontkend door de Duitse rationalisten, zoals Bauer, Wiener en anderen, die het bestaan van St. Petrus in twijfel trokken en de feiten van het evangelie als fabels en mythes beschouwden.

Advertenties

From → Kerk & Paus

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: