Skip to content

Relieken

by op 11 april 2011

Vraag: Waarom gelooft de Katholieke Kerk in relieken. Is dit bijgeloof?

Antwoord:

God kan de heiligheid van iemand kenbaar maken door wonderen te verrichten met onrechtstreekse middelen. In de bijbel alleen al vinden we daar enkele voorbeelden van.

Bewijs:

– Oude Testament:

  • (2 Kon. 13:20-21) “Eliseüs stierf en werd begraven. . . . Toen nu enige mannen eens bezig waren, iemand te begraven, zagen ze opeens zulk een bende. Daarom wierpen ze de dode in het graf van Eliseüs, en liepen weg. Maar zodra de man het gebeente van Eliseüs aanraakte, werd hij weer levend, en stond recht overeind.”

Nieuwe Testament:

  • (Hand. 19:11-12) “En God deed buitengewone wonderen door de handen van Paulus; zodat zelfs, als men de doeken en gordels, die zijn lichaam hadden aangeraakt, op de zieken legde, de kwalen hen verlieten, en de boze geesten op de vlucht gingen.”
  • (Hand. 5:15-16) “Zo kwam het, dat men zelfs de zieken op straat droeg, en op rustbanken en bedden legde, opdat, als Petrus voorbijging, zijn schaduw tenminste op een van hen zou vallen. Zelfs uit de steden rondom Jerusalem stroomde het volk bijeen; ze brachten de zieken mee en hen, die door onreine geesten werden gekweld; en allen werden genezen.”
Advertenties

From → Relieken

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: