Skip to content

V & A: Zijn de protestanten heidenen?

by op 8 april 2011

Christus zei, “Zo hij zelfs naar de Kerk niet luistert, dan zij hij u als een heiden.” (Mt. 17:17) Christus verwees natuurlijk naar een gewilde en opzettelijke weigering van een gekende verplichting. Als een man weet dat de Katholieke Kerk de ware Kerk is, maar desondanks weigert om ze te gehoorzamen, dan zal hij zeker zoals de heiden voor God zijn. Maar protestanten die deze waarheid van de katholieke leer niet kennen, die geloven in Christus en proberen hem te dienen zo goed als zij kunnen, zullen niet beschouwd worden als heidenen. Een uitzondering wordt gemaakt in hun geval, omdat hun de kennis ontbreekt en omwille van hun goede voornemens.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: